Regulamin promocji  Majówka 23 – dodatkowe 10% na wszystko

1. Organizatorem Promocji jest PPUH „ELMAT” ZDZISŁAW KRANC z siedzibą ul. SIENKIEWICZA 4A, 99 – 320 ŻYCHLIN NIP 775 115 04 59, REGON 472237618.

2. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu jednego lub więcej produktów promocyjnych może skorzystać z rabatu w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent).

3. Wyżej wymieniony rabat odliczany jest od wartości brutto produktów w koszyku.

4. Z promocji wyłączone są produkty z kategorii "Detektory lawinowe" oraz "Zestawy lawinowe"

5. Cena z uwzględnieniem rabatu nalicza się w koszyku po wpisaniu kodu rabatowego "MAJÓWKA23” w odpowiednio do tego przeznaczonym polu.

6. Produktami wchodzącymi w skład promocji są produkty dostępne w trakcie trwania Promocji i widoczne w sklepie internetowym pod adresem everestlodz.pl

7. Akcja łączy się z innymi promocjami.

8. Promocja obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2023 roku do dnia 01 maja 2023 roku w sklepie internetowym dostępnym pod adresem everestlodz.pl

9. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny organizatora lub na adres poczty elektronicznej: everestlodz@outlook.com z tytułem „Reklamacja MAJÓWKA 23”. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, według wyboru Klienta.

10. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów promocyjnych bez podania przyczyn poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia otrzymania zakupionych Produktów, pod warunkiem, ze zwracane produkty znajdują się w stanie niezmienionym (brak śladów użytkowania i/lub zniszczenia), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach niniejszej Promocji Klientowi zwracana jest tylko i wyłącznie cena rzeczywiście przez niego uiszczona za Produkty zakupione na promocji.

11. Klientowi przysługują te same prawa do reklamacji produktów, jak w przydatku regularnych zakupów. – Regulamin Sklepu

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.